Grå ulv. Foto: Shutterstock.

Udbredelse og levesteder

Udbredelse og levesteder

Grå ulv fra Tyskland. Foto: Sebastian Koerner.

Polarulv, hvid variant af den grå ulv fra Arktis. Foto: Shutterstock.

Den grå ulv har den næststørste naturlige geografiske udbredelse af alle verdens landpattedyr, kun overgået af den røde ræv (se kort nedenunder). Ulven er vidt udbredt i Europa, Asien og Nordamerika og findes fra verdens nordligste landområder i Nordgrønland til Mellemøstens ørkener og fra kystområder, hvor den lever af føde fra havet og regelmæssigt kan svømme mellem øer, til bjerge, hvor den kan færdes i over fem kilometers højde.

I dens udbredelsesområde udsættes ulven for temperaturer fra 50 graders varme til koldere end 50 grader under frysepunktet, altså et spænd på over 100 grader, hvilket næppe noget andet pattedyr kan kapere.

Ulven kan trives i de fleste naturtyper i dens udbredelsesområde. Dens biotoper inkluderer skov fra løvskov til taigaens nåleskove, prærie, savanne, tundra, bjergområder, vådområder og ørken.

Den grå ulvs udbredelse.

Ulven i det menneskepåvirkede landskab

Ulvens enorme tilpasningsdygtighed, hvad angår leveområder, afspejles i, at den fint kan klare sig i menneskepåvirkede og -beboede områder. Mange har en tilbøjelighed til at tænke, at ulven kræver store, uforstyrrede vildnisområder, men den er langt bedre til at omgås os mennesker og udnytte det menneskeskabte landskab, end de fleste er klar over. Flertallet af verdens ulve lever faktisk relativt tæt på mennesker og møder i deres færden dagligt civilisationen og dens lyde og lugte. I det nutidige Europa findes der omkring 10.000 ulve i kulturlandskaber.

Grå ulv i tysk kulturlandskab. Foto: Ines Kossack.

Nylige undersøgelser i Tyskland, hvor man har fulgt ulves færden ved at udstyre dem med GPS-radiohalsbånd, har vist, at de hurtigt kan sprede sig ind i moderne kulturlandskaber, og at man i Tyskland kan forvente ulve i stort set alle slags landskaber, også landbrugsregioner. I dele af Spanien lever ulve primært i solsikke- og hvedemarker.

Ulve er ikke særligt sarte over for menneskelig larm og aktivitet. I Minnesota, USA lever der ulve tæt på et militært øvelsesområde, hvor der ofte er eksplosioner, lavtflyvende fly, råben, troppebevægelser og støjende køretøjer. I militærområderne i den tyske delstat Saxen, hvor 24.000 NATO-soldater årligt gennemfører militærøvelser, stortrives ulvene. I Tyskland kender man til ulve, der har haft deres hule med unger blot en halv kilometer fra en travl hovedvej.

Ulve slår sig ikke ned i forstæder og byparker på samme måde, som ræve kan gøre det, men det er altså helt naturlig adfærd for dem at færdes i områder, der også bruges af mennesker.

Ulven og det danske kulturlandskab

Flere ledende tyske ulveforskere, deriblandt Ilka Reinhardt, der har været på besøg i Jylland, har udtalt, at det jyske kulturlandskab efter deres overbevisning og erfaringer fra Tyskland er et glimrende levested for ulve.

Ulv fotograferet den 26. december 2012 i et typisk dansk kulturlandskab i udkanten af landsbyen Dejbjerg mellem Ringkøbing og Skjern. Fotoserien taget ved lejligheden var det første bevis for ulv i Jylland efter Thy-ulven. Foto: Lajla Nielsen-Refs.

Biologisk set kræver ulve overordnet to ting: Nok føde, og det er der rigelig af i Jylland i form af rådyr, kronhjorte og andre hjorte, samt steder at gemme deres unger, hvilket de givetvis kan finde masser af i det danske mosaiklandskab, ligesom også ræve og grævlinger gør det.

Læs mere i afsnittet Ulven og det danske landskab.

Referencer: Hefner & Geffen (1999); Mech & Boitani (2003); Sillero-Zubiri (2009).

Download komplet referenceliste her.