Kontakt og information

Kontakt

Henvendelser ang. Statens Naturhistoriske Museums ulveforskning generelt:
Carsten Rahbek: crahbek@sund.ku.dk 

Forfattere til hjemmesiden

MOGENS TROLLE
Cand.scient., zoolog med speciale i pattedyr, forskningsformidler på Statens Naturhistoriske Museum.
Hovedforfatter. Har skrevet afsnittene ”Facts om ulven”, ”Ulve i Danmark”, ”Ulve, mennesket og husdyr” og "Guldsjakal".

ANDERS JOHANNES HANSEN
Professor og institutleder ved Globe Institute, tidligere forskningschef ved Statens Naturhistoriske Museum.
Har bidraget med kommentarer og er hovedforfatter til afsnittene om ulve-DNA-forskning. 

CARSTEN RAHBEK
Professor, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC).
Har bidraget med kommentarer og er medforfatter til afsnittet om SNM's ulveforskning. 

Samarbejdspartnere

ULVETRACKING
Indsamler DNA-prøver fra potentielle ulveekskrementer og spytprøver fra bid på kadavere af hjorte, som muligvis er nedlagt af ulv og sender prøverne til analyse på Statens Naturhistoriske Museum. Arbejder desuden med generel monitering af ulve igennem fodsporsregistrering og fotofældeopsætning.

Eksterne links

ULVEATLAS.DK - NATURHISTORISKE MUSEUM AARHUS
Informationsside om ulve udsprunget af den nationale ulevdatabase. Med Ulveatlas.dk søger Naturhistorisk Museum Aarhus at bygge bro mellem forskning og befokning. 

KONTAKTBÜRO WOLFSREGION LAUSITZ
Tysk ulvehjemmeside med beskrivelse af ulveforskning i Lausitz-regionen og detaljeret information om ulvenes spredning i Tyskland.

IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES 
Gennemgang af den grå ulvs status og trusler imod arten.

Ressourcer

Forvaltningsplan for ulv i Danmark (PDF)
Tyske råd om rovdyrsikre hegn og brug af vogterhund (dansk oversættelse) (PDF)
Svenske råd om rovdyrsikre hegn (dansk oversættelse) (PDF)
Svenske råd om brug af vogterhunde til beskyttelse af husdyr mod ulv (PDF)
The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans (PDF)
Dansk resumé af "The Fear of wolves: A review of wolf attacks on humans" (PDF)
Hur rädda är vargar för människor? (PDF)
Wildlife Comeback in Europe: The Recovery of Selected Mammal and Bird Species (PDF)

Anbefalet litteratur

Bogen Wolves - Behavior, Ecology, and Conservation (2003) redigeret af de to ledende ulveeksperter David Mech og Luigi Boitani og med en lang række ulveforskere som medforfattere. Det mest omfattende seriøse værk om ulvens biologi.

Bogen The World of Wolves - New Perspectives on Ecology, Behavior and Management (2010) skrevet af en stribe ulveforskere. Ikke helt så omfattende som ovenstående, men af nyere dato og bl.a. med kapitler om ulvene i Europa og ulvens påvirkning af andre dyr og økosystemet.

Kapitlet ”Grey wolf” (s. 96-103) i rapporten Wildlife comeback in Europe: The recovery of selected mammal and bird species. Om status for ulven i Europa, og hvorfor arten er ved at vende tilbage mange steder. Download hele rapporten her.