Ulveforskning

Statens Naturhistoriske Museums DNA-cleanlab.

Statens Naturhistoriske Museums DNA-cleanlab.

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet har i over ti år forsket i aspekter omkring ulvens spredning, udbredelse og bestandsstørrelser i Europa sammenholdt med forandringerne i landskabet og klimaet. Desuden har museets forskere beskæftiget sig med ulve-DNA-undersøgelser fra før Thy-ulven dukkede op i 2012.

Statens Naturhistoriske Museum huser en række af verdens største og bedst udstyrede DNA-laboratorier, hvor flere forskere, der udover normalt DNA-arbejde, har særlig fokus på udvikling og brug af metoder til bl.a. wildlife forensics og genom-sekventering. Museet huser desuden National Wildlife Forensics Facility, som betjener offentligheden og laver myndighedsopgaver.

Her følger en kort gennemgang af Statens Naturhistoriske Museums ulveforskningsprojekter:

1. Undersøgelse af hvordan og hvorfor ulvebestanden vokser og spreder sig i Europa. På basis af denne viden og data for ulveforekomster og bestand laver vi modeller, der forudsiger, hvordan ulven vil sprede sig i fremtiden, og hvor mange ulve vi kan regne med, at der kunne komme i de enkelte egne af Europa, herunder Danmark. Forskningen laves i samarbejde med italienske, spanske og australske forskere.

2. Moniteringsstudier af ulv i Danmark baseret på DNA-undersøgelser af ekskrementer. Læs om resultaterne her.

Metagenomiske analyser af udvalgte ekskrementprøver i samarbejde med DCE, Aarhus Universitet for at undersøge:

3. Identifikation af individer ved brug af mtDNA og kernemarkører.

4. Kostanalyser ved at selektere DNA-data fra relevante føde-emner.

5. Undersøgelse af sammensætningen af mikrobiomet.

Genomundersøgelser af moderne og gamle ulveprøver:

6. Fylogenetiske ulveundersøgelser på globalt plan.

7. Udvikling af en ny DNA-baseret metode for at identificere ulv og ulveindivider.

8. Undersøgelser af den grønlandske slædehund og dens slægtskab med polarulven.

Læs mere om, hvordan man analyserer ulve-DNA, og hvilke spørgsmål man kan undersøge igennem ulve-DNA-studier her.