Ulveforskning

Statens Naturhistoriske Museums DNA-cleanlab.

Statens Naturhistoriske Museums DNA-cleanlab.

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet har i over ti år forsket i aspekter omkring ulvens spredning, udbredelse og bestandsstørrelser i Europa sammenholdt med forandringerne i landskabet og klimaet. Desuden har museets forskere beskæftiget sig med ulve-DNA-undersøgelser fra før Thy-ulven dukkede op i 2012.

Statens Naturhistoriske Museum huser et af verdens største og bedst udstyrede DNA-laboratorier med flere end 50 forskere, der udover normalt DNA-arbejde har særlig fokus på udvikling og brug af metoder til bl.a. wildlife forensics og genom-sekventering. Museet huser National Wildlife Forensics Facility, som betjener offentligheden og laver myndighedsopgaver.

Her følger en kort gennemgang af Statens Naturhistoriske Museums igangværende ulveforskningsprojekter.

1. Undersøgelse af hvordan og hvorfor ulvebestanden vokser og spreder sig i Europa. På basis af denne viden og data for ulveforekomster og bestand laver vi modeller, der forudsiger, hvordan ulven vil sprede sig i fremtiden, og hvor mange ulve vi kan regne med, at der kunne komme i de enkelte egne af Europa, herunder Danmark. Forskningen laves i samarbejde med italienske, spanske og australske forskere.

2. Moniteringsstudier af ulv i Danmark baseret på DNA-undersøgelser af ekskrementer. Læs om de foreløbige resultater her.

Metagenomiske analyser af udvalgte ekskrementprøver i samarbejde med DCE, Aarhus Universitet for at undersøge:

3. Identifikation af individer ved brug af mtDNA og kernemarkører.

4. Kostanalyser ved at selektere DNA-data fra relevante føde-emner.

5. Undersøgelse af sammensætningen af mikrobiomet.

Genomundersøgelser af moderne og gamle ulveprøver:

6. Fylogenetiske ulveundersøgelser på globalt plan.

7. Udvikling af en ny DNA-baseret metode for at identificere ulv og ulveindivider.

8. Undersøgelser af den grønlandske slædehund og dens slægtskab med polarulven.

Læs mere om, hvordan man analyserer ulve-DNA, og hvilke spørgsmål man kan undersøge igennem ulve-DNA-studier her.