Guldsjakalunge. Foto: Artemy Voikhansky.

Guldsjakalens adfærd

Social adfærd

Guldsjakalen lever i territorielle par og småfamilier bestående af forældre og deres unger. De jager dog sjældent i grupper, hvilket givetvis hænger sammen med, at de først og fremmest jager små byttedyr (især mus).

Det er yderst sparsomt, hvad der er blevet publiceret om guldsjakalens sociale adfærd i Europa. Ud af 270 observationer af guldsjakal i Indien var 31% af enlige individer, 35% af par, 14% at tre individer sammen og 20% af mere end tre individer. Så som nævnt ovenover er par og småfamilier det normale, men større grupper bestående af mere end en familie er blevet observeret i Indien såvel som i Israel og Kaukasus. Dette kan forekomme på bestemte tidspunkter af året eller omkring særlige føderessourcer såsom store ådsler.

Som med ulvene er de guldsjakaler, der spreder sig op igennem Europa i disse år, enlige og formodentlig unge individer.

videoen her kan du høre guldsjakalens hyl fra Kroatien. 

Reproduktion

Guldsjakal-unge foran hule i Israel. Foto: Artemy Voikhansky.

I Bulgarien (hvor over 70% af den europæiske bestand af arten findes) får guldsjakalen 3-12 unger per kuld, med et snit på omkring 5-6 hvalpe. I Kaukasus fødes ungerne i perioden fra slutningen af marts til slutningen af april, mens de i Italien formodentlig kommer til verden sidst i april.

Ungerne bliver ofte født i en hule under jorden; guldsjakalparret kan selv grave deres hul, men kan også benytte efterladte huler fra ræv eller grævling. Alternativ kan ungerne blive født i et skjulested over jorden såsom i et hult væltet træ, mellem rødder eller i tæt buskads.

Referencer: Jhala & Moehlman (2004); Stoyanov (2012); Deinet et al. (2013).

Download komplet referenceliste her