Ulv i Danmark – status på genetisk artsidentifikation

Ulveforskningsprojekt, Statens Naturhistoriske Museum

Formålet med dette projekt er at estimere antallet at ulve (grå ulv, Canis lupus) til stede i Danmark fra 2012 og frem til nu vha. DNA-analyser. Dette har vi gjort ved at analysere 145 prøver indsamlet af netværket Ulvtracking.dk, som har været og stadigvæk er en af de meget engagerede grupper frivillige, som overvåger observationer af ulv i Danmark.

Efter at prøverne blev modtaget på Statens Naturhistoriske Museum, blev al relevant data vedrørende prøverne registreret i vores prøvedatabase, hvorefter prøverne blev undersøgt i DNA-laboratoriet. Her undergik prøverne en række molekylærbiologiske analyser, der resulterede i forskellige DNA-resultater. De informationer, vi i første omgang genererede, var DNA-sekvenser fra mitokondriet med henblik på artsbestemmelse og DNA-sekvenser fra kernen med henblik på kønsbestemmelse.

Af de 145 prøver var 1 hår, 1 væv, 1 af ukendt oprindelse, 2 hår/ekskrement, 12 spyt og 128 ekskrement. Baseret på DNA-sekvenserne fra disse prøver fandt vi 93, som højst sandsynligt er ræv, 9-10 som er hjort, 2 som er får, 1 som er får eller ged, 18 som er katte, 20 som er hund, og 2 som er ulv (Figur 1).

Kønsbestemmelse. De to prøver, som mest sandsynligt er ulv, blev endvidere kønsbestemt til at være hanulve. Mitokondrie-DNA-sekvenserne fra ulveprøverne blev sammenlignet med DNA-sekvenser fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DNA-sekvenser fra internationale studier, dog ingen fra Tyskland, da de ikke er offentligt tilgængelige pt. Baseret på analyserne fandt vi, at alle de dansk sekvenser er fra en central-europæisk haplotype.

Antal ulve. Ydermere pga. variation imellem de danske sekvenser kan vi sige, at der som minimum har været 3 forskellige individer i Danmark siden 2012, inklusiv den døde ulv fundet i Thy.

Figur 1. Resulaterne af artsidentifikation af 145 DNA-prøver

Download den fulde rapport PDF.