Hvad ved vi om de danske ulve i dag? – Københavns Universitet

Ulve i Danmark > Ulve i Danmark > Hvad ved vi om de dans...

Fotofældebillede af ulv ved hjortekadaver fra Vestjylland, 9/10-2016. Foto: Ulvetracking.dk.

Hvad ved vi om de danske ulve i dag?

Opdateret 24/1-2018

Fra og med 2012 er der blevet DNA-registreret 7 ulveindivider i Jylland: 5 hanner, 1 hun og 1 af ukendt køn. Derudover er der i 2017 blevet fotodokumenteret et kuld på otte ulvehvalpe.

For seks ud af de syv ulve, man har DNA-profiler fra, har man kunnet bestemme præcist, hvilket kobbel i Tyskland, de er født i. Den ene viste sig at være en halvbror til Thy-ulven. Fem af individerne har man desuden fundet DNA fra i Slesvig Holsten, som ulvene er passeret igennem på deres vej til Jylland.

LÆS MERE:

I rapporten ”Ulve (Canis lupus) i Danmark 2012-2017. Oversigt og analyse af tilgængelig bestandsinformation” udgivet i 2018 af Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi findes en detaljeret gennemgang af de enkelte individers fundhistorie og oprindelse.

Nemt overskuelige kort over ulvenes færden er at finde på Dr.dk's hjemmeside

Online kort over ulveforekomster i Jylland fra Naturhistorisk Museum Aarhus: www.ulveatlas.dk.

Fotodokumentation for ulveunger, pressemeddelelse 3/7-2017 af Naturstyrelsen.

Spor af ulve-DNA fundet på Fyn, pressemeddelelse 8/3-2017 af Statens Naturhistoriske Museum.

Læs mere om Thy-ulven. 

Statens Naturhistoriske Museums ulve-DNA-resultater. Museet har analyseret over 280 potentielle ulve-DNA-prøver indsamlet af Ulvetracking.dk. Ud af disse indeholdt to ekskrementer fra Midtjylland indsamlet i hhv. 2015 og 2016 ulve-DNA. DNA’et stammede fra to forskellige hanulve, hvoraf den ene var halvbroderen til Thy-ulven (prøven fra 2016).

Læs nærmere detaljerer om studiet her og overordnet om Statens Naturhistoriske Museums ulveforskning her.

Statens Naturhistoriske Museum og DCE deler ulve-DNA-prøver og resultater af DNA-analyser med hinanden.