Hvad ved vi om de danske ulve i dag? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Ulve i Danmark > Ulve i Danmark > Hvad ved vi om de dans...

Fotofældebillede af ulv ved hjortekadaver fra Vestjylland, 9/10-2016. Foto: Ulvetracking.dk.

Hvad ved vi om de danske ulve i dag?

Opdateret 5/9-2017

Der er hidtil registreret minimum seks ulve med DNA i Danmark. Desuden er der blevet publiceret fotodokumentation for et kuld ulvehvalpe. Læs nærmere detaljer i det efterfølgende.

Det fortæller DNA om ulvene i Danmark

Hvor mange? De nyeste DNA-undersøgelser foretaget af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet i samarbejde med Senckenberg-instituttet i Tyskland (der huser det tyske ulve-DNA-register) og af Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet bringer det samlede antal ulve registreret med DNA i Jylland siden 2012 op på seks.

Hvad ved vi om individerne? De seks individer registreret med DNA er 4 hanner og 1 hun plus, hvad der formodentlig er endnu en han. Den første ulv registreret med DNA i Danmark var Thy-ulven (GW473m)der blev fundet død i Thy Nationalpark den 16. november 2012. Den stammede fra Milkel-koblet i delstaten Sachsen i Østtyskland, og da den var født i forsommeren 2009, var den omkring 3,5 år gammel på dødstidspunktet. Thy-ulven var på sin vej mod Danmark blevet registreret i Slesvig-Holsten med DNA i juni 2012. Det næste individ, der blev fundet DNA fra (GW473m), var en yngre halvbror til Thy-ulven, født i 2011 med samme mor som Thy-ulven, men en anden far. Den var ca. 1 år og 8 måneder, da den første gang blev registreret på dansk jord, og i 2013-2014 blev den DNA-dokumenteret hele 10 gange i Midtjylland. Et tredje individ (GW259), formodentlig en han, fandt man kun DNA fra ved en enkelt lejlighed; det var i Oksbølområdet i 2015. Dette individ kunne man ikke spore til et kendt tysk ulvekobbel, hvilket kunne skyldes, at den kom fra Polen. DNA fra det samme individ var blevet fundet i Slesvig-Holsten i 2014. Fra 2015-2016 blev endnu en han (GW373m) DNA-registreret ved adskillige lejligheder i Midtjylland. Den stammede fra Annaburger Heide-koblet i Sachsen-Anhalt i Østtyskland og var blevet DNA-registreret to gange i Slesvig-Holsten i 2015. I 2016 blev DNA fra en hunulv (GW675f) indsamlet for første gang. Det var i Vestjylland, hvor den efterfølgende er blevet registreret flere gange. Hunnen stammer fra Göritz-Klepzig-koblet, hvis territorium ligger på grænsen mellem Brandenburg og Sachsen-Anhalt i det østlige Tyskland, og man kan slutte sig til, at den må være 2-5 år. Hunulven udgør med al sandsynlighed den ene halvdel af parret, der har fået unger i Vestjylland i 2017. Hannen i parret (GW491m) er blevet DNA-registreret første gang i 2017, men fotodokumentation indikerer kraftigt, at den har været i Danmark siden 2016. Denne han blev født i Grünhaus-koblet i delstaten Brandenburg syd for Berlin i 2015 og har således spredt sig til Danmark som etårig. Også dette individ har man fundet DNA fra i Slesvig-Holsten. Endelig er der i 2016 blevet DNA-dokumenteret ulv på Fyn, men identiteten af dette individ er endnu ukendt.  

Download notat med detaljeret gennemgang af de DNA-registrerede ulve i Danmark publiceret 20. juli 2017 af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Statens Naturhistoriske Museums ulve-DNA-resultater. Museet har analyseret over 280 potentielle ulve-DNA-prøver indsamlet af Ulvetracking.dk. Ud af disse indeholdt to ekskrementer fra Midtjylland indsamlet i hhv. 2015 og 2016 ulve-DNA. DNA’et stammede fra to forskellige hanulve, hvoraf den ene var halvbroderen til Thy-ulven (prøven fra 2016).

Læs nærmere detaljerer om studiet her og overordnet om Statens Naturhistoriske Museums ulveforskning her.

Statens Naturhistoriske Museum og DCE deler ulve-DNA-prøver og resultater af DNA-analyser med hinanden.

NYHEDER

Atlas over Danmarks ulve 

Online kort fra Naturhistorisk Museum Aarhus: www.ulveatlas.dk
5/9-2017

Fotodokumentation for ulveunger

Pressemeddelelse 3/7-2017

Naturstyrelsen offentliggjorde i en pressemeddelelse den 3. juli 2017, at de med vildtkamera den 30. juni havde fået fotodokumentation for tre ulvehvalpe i ”et naturområde syd for Holstebro”. Efterfølgende offentliggjorde medierne en video optaget den 2. juli af en jæger, Henrik Sahlholdt Nielsen, i samme område, hvor man ser en forælder med otte ulveunger.

Hunulv DNA-påvist i Vestjylland

Pressemeddelelse 2/5-2017

Naturhistorisk Museum Aarhus og DCE-Aarhus Universitet har den 2. maj 2017 udsendt pressemeddelelse om, at forekomsten af en hunulv i Vestjylland er påvist med to DNA-prøver fra ekskrementer indsamlet i hhv. november 2016 og januar 2017.

Sammenligning med det centraleuropæiske ulveregister har vist, at hunnen er født i Göritz-Klepzig-koblet, der har sit territorium sydvest for Berlin, og man kan ud fra, hvad man ved om koblet, slutte sig til, at hun må være 2-5 år gammel.

Pressemeddelelsen indeholder samtidig en video filmet af en fotofælde den 3. marts 2017 af to ulve sammen. Denne video tilsammen med tidligere fotofældevideoer og -billeder og de nye DNA-resultater slår fast, at vi nu har et ulvepar i Vestjylland. Det giver mulighed for unger netop i disse dage - ulvene på vores breddegrader får typisk hvalpe i begyndelsen af maj eller slutningen af april.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Spor af ulve-DNA fundet på Fyn

Pressemeddelelse 8/3-2017

Rådyrkadaveret fra Fyn, hvori der blev fundet ulve-DNA. Bidsåret på halsen ses tydeligt; de tyske ulve nedlægger typisk rådyr og kronhjort med et bid til halsen. Foto: Ulvetracking.dk.

Nærbillede af bidsåret på halsen af rådyrkadaveret fra Fyn, hvorfra DNA-prøverne blev taget. Foto: Ulvetracking.dk.

Analyser af DNA fra et dødfundet rådyr på Fyn peger på, at det er blevet dræbt af en ulv. Fundet er gjort af frivillige fra Ulvetracking.dk og analyseret af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum.

Fra efteråret 2015 begyndte fynboer at kontakte Ulvetracking, fordi de mente at have set ulv på Fyn. Derfor tog Ulvetracking i april 2016 til Fyn for at undersøge sagen. Her fandt de kadaveret af et rådyr med tydelige bidmærker i halsen. Der blev samlet spytprøver fra overfladen af såret og taget en kødprøve fra selve biddet.

Det viser sig nu, at spyttet på overfladen stammer fra to forskellige hunde, men i kødstykket længere nede i biddet fandt man en tydelig ulve-DNA-profil. Det er et stærk indicium for, at rådyret er blevet dræbt af en ulv.

Det er første gang ulve-DNA er fundet uden for Jylland. Fremtidige analyser skal afgøre, om ulven på Fyn er en af de tre hanulve, der tidligere er blevet DNA-registreret i Jylland efter Thy-ulven blev fundet død i 2012, eller om der er tale om et nyt individ.

I videoen her kan du få historien bag fundet og en nærmere beskrivelse af DNA-analyserne.

Læs hele pressemeddelelsen her og teknisk rapport over DNA-undersøgelserne her (PDF).

Ulvens vej til Fyn. Ulve er kendt for at kunne krydse broer, og det er ikke umuligt, at ulven registreret på Fyn kan have løbet over en af de to broer mellem Jylland og Fyn. En anden nok mere sandsynlig mulighed er, at den er svømmet. Ulve er glimrende svømmere, bl.a. fordi de har bred svømmehud mellem tæerne på forpoterne, og i naturen er der eksempler på, at ulve har svømmet op til 13 km. Visse steder i Nordamerika svømmer ulve regelmæssigt mellem fastlandet og kystnære øer. Så en svømmetur over Lillebælts smallere dele er slet ikke urealistisk for en ulv. Et oplagt sted for en ulv at krydse Lillebælt ville være lige syd for udmundingen af Kolding Fjord, hvor bæltet snævrer ind og på det smalleste punkt kun er omkring 1,6 km bredt. Hvis ulven brugte den lille Fænø som mellemstation, skulle den svømme 1 + 0,7 km.